Hem

Vacuumsug

Vått som torrt på vindar, tak, källare, krypgrund, innegård m. m:

Glasberg, Grus, Borrkax, Vatten, Aska, Löv, Sand, Singel, Sågspån, Lösull, Kutterspån, Byggmästarfyllning/Trossbotten, Fasadputs, Blästersand, Taksingel, Makadam, Lekarsten, Pellets, Snö, Stenmjöl Kol, Bilad betong, IsoleringsullMaterialblåsning

Med blåsfunktion är det ett effektivt sätt att få upp material på tak, källare eller trånga utrymmen som t. ex. krypgrund.

Lecasten, rörgravsfyllnings osorterad singel/kross: 8/16.

Makadam: 2/4, 2/6 4/8, 8/16, 11/16, 16/22.

Tvättad singel: 4/8, 4/12, 8/12, 8/16, 16/28.

Bäddaska, aktivt kol till reningsverk…

 

Torrsugning

Grus, borrkax, vatten, aska, löv, sand, singel, sågspån, lösull, kutterspån, byggmästarfyllning/trossbotten, fasadputs, blästersand, taksingel, makadam, lekasten,  pellets, snö, stenmjöl, kol, bilad betong, isoleringsull.

 

Grävsugning

Där en grävmaskin inte kommer åt kan vi frilägga elkablar, rör mm. Vi kan även grävsuga i trånga utrymmen, t.ex. krypgrund.Om sugbil.nu

Med våra specialutrustade lastbilar erbjuder vi en bred och bra service till anläggningsföretag, rivningsföretag, byggföretag, underhållsföretag, industrier, försäkringsbolag, fastighetsförvaltning och saneringsföretag…

 

Kontakta oss idag!

Sug & Blåsbil Sverige AB

Tel: 0766 39 98 68

Email: zuhdija@sugbil.nu

Adress: Box 5205
151 13 Södertälje

Besöksadress:Regementsgatan hus 353 , 151 66 Södertälje