Om Sug och Blåsbil Sverige AB

VI ÄR ETT FÖRETAG SOM ARBETAR MED VAKUUMTEKNIK

Med våra specialutrustade lastbilar erbjuder vi en bred och bra service till anläggningsföretag, rivningsföretag, byggföretag, underhållsföretag, industrier, försäkringsbolag, fastighetsförvaltning och saneringsföretag.

Vi utför arbete på vind, tak, källare och platser med trånga utrymmen m.m.

Materialet förflyttar vi via slang till lastbil och från lastbil till anvisad plats såsom: hustak, en innergård, husdränering, en krypgrund eller platser där t. ex. grävmaskiner av utrymmesskäl inte kommer åt.

Sug & Blåsbil Sverige AB

Tel: 0766 39 98 68

Email: zuhdija@sugbil.nu

Adress: Box 5205
151 13 Södertälje

Besöksadress:Regementsgatan hus 353 , 151 66 Södertälje