Vad vi arbetar med

Materialblåsning

Vid materialblåsning suger vi in material i lastbil och med blåsfunktion ger pumpen ett övertryck på 1100 mbar. De vanligaste material vi blåser är:

Makadam/singel 2/4, 2/6, 4/8, 6/11,8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32.

Lecasten, Bäddaska och Aktivt kol till reningsverk.

Vacuumsugning

Med 8100m3/h luftflöde och 950 mbar vakuum klarar vi av att suga in våta som torra material via slang in i lastbilen på ett säkert och miljövänligt sätt.

Med hög teknologi och utrustning som våra bilar har, tar vi hand om det mesta materialet t. ex.Glasberg, Vatten, Borrkax, Taksingel, Makadam, Grus, Sand, Stenmjöl, Aska, Kol, Trossboten, Vattenbrunnar, Sågspån, Löv, Pellets, Flis, Isolering på vind, Lösull, Bjälklagsfyllning, Bilad betong och Fasadputs.Torrsugning

Vått som torrt på vindar, tak, källare, krypgrund, innegården mm. Grus, borrkax, vatten, aska, löv, sand, singel, sågspån, lösull, kutterspån, byggmästarfyllning/trossbotten, fasadputs, blästersand, taksingel, makadam, lekasten, pellets, snö, stenmjöl, kol, bilad betong, isoleringsull.

Grävsugning

Där en grävmaskin inte kommer åt kan vi frilägga elkablar, rör mm. Vi kan även grävsuga i trånga utrymmen, t.ex. krypgrund.

Kontakta oss idag!

Sug & Blåsbil Sverige AB

Tel: 0766 39 98 68

Email: zuhdija@sugbil.nu

Adress: Box 19067
152 26 Södertälje

Besöksadress:Regementsgatan hus 353 , Södertälje